Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Zakład Budżetowy w Łomży

Zmiany dla wiadomości

INFORMACJA z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie - "Instalacja fotowoltaiczna na budynku myjni autobusowej w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji w Łomży"

2017-06-26 13:51 - Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie - "Instalacja fotowoltaiczna na budynku myjni autobusowej w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji w Łomży"

Przejdź do wiadomości