Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Zakład Budżetowy w Łomży

Zmiany dla wiadomości

2017-06-09 13:44 - Dodanie nowej wiadomości: Instalacja fotowoltaiczna na budynku myjni autobusowej w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji w Łomży.

2017-06-09 14:46 - Skasowanie wiadomości o tytule: Instalacja fotowoltaiczna na budynku myjni autobusowej w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji w Łomży.

Przejdź do wiadomości