Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Zakład Budżetowy w Łomży

Zmiany dla wiadomości

Przetarg nieograniczony na zamówienie : „Myjnia autobusowa na terenie MPK - adaptacja i remont budynku myjni oraz jej wyposażenia”

2016-07-18 15:02 - Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony na zamówienie : „Myjnia autobusowa na terenie MPK - adaptacja i remont budynku myjni oraz jej wyposażenia”

2016-07-28 11:17 - Dodano zapytania i odpowiedzi dotyczące opisu przedmiotu zamówienia

2016-07-28 11:19 - Zmian pliku doc na pdf - Zapytania i odpowiedzi-myjnia

2016-07-28 14:18 - Dodano plik PDF z treścią zapytań i odpowiedzi

2016-07-29 12:32 - Zmiana adresu www do ogłoszenia o zamówieniu na stronę portalu UZP

2016-07-29 13:47 - uzupełnienie danych

2016-07-29 14:28 - Dodano ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Wprowadzono zmianę SIWZ nr 1 Wprowadzono wzór umowy po zmianach

2016-08-01 15:02 - Dodano ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2 Wprowadzono zmianę SIWZ nr 2

2016-08-02 14:16 - Dodano wyjaśnienia do SIWZ nr 3

2016-08-02 14:20 - Dodano załącznik nr 11

2016-08-02 14:22 - Dodano wyjaśnienia do SIWZ nr 2

Przejdź do wiadomości