Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Zakład Budżetowy w Łomży

Zmiany dla wiadomości

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę używanego małego autobusu miejskiego niskopodłogowego”

2015-12-14 13:38 - Dodanie nowej wiadomości: Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę używanego małego autobusu miejskiego niskopodłogowego”

Przejdź do wiadomości