Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Zakład Budżetowy w Łomży

Zmiany dla wiadomości

Zaproszenie do składania ofert na dostawę 5 szt. wiat przystankowych zgodnie z załączonym opisem przedmiotu zamówienia

2012-10-09 07:39 - Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do składania ofert na dostawę 5 szt. wiat przystankowych zgodnie z załączonym opisem przedmiotu zamówienia

Przejdź do wiadomości