Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Zakład Budżetowy w Łomży

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty - prace projektowe - 2015

na: „Wykonanie projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego planowanej inwestycji polegającej na przebudowie i modernizacji istniejącego budynku myjni autobusowej” Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Zakład Budżetowy w Łomży.

                                                                                                                                                                                            

Wybór oferty

 

na: „Wykonanie projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego planowanej inwestycji polegającej na przebudowie i modernizacji istniejącego budynku myjni autobusowej” Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Zakład Budżetowy w Łomży.

 

Znak sprawy: MPK 3/Z/2015

  

Nazwa i adres Zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Zakład Budżetowy            w Łomży 18-400 Łomża ul. Spokojna 9

 

Nazwa (firma) lub nazwisko oraz adres wykonawcy, którego ofertę wybrano:„PROFIL” Biuro Projektów Budownictwa Ogólnego i Przemysłowego 15 – 879 Białystok, ul. Stołeczna 15

                                                                            

 

Uzasadnienie wyboru oferty: Wykonawca zaoferował najniższą cenę: 29 889,00 zł brutto.

 

Pozostałe oferty złożone w postępowaniu:

 

L.p.

Nazwa (firma) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty

1

Architekci Toagi sp.zo.op.o. 15-258 Białystok

ul. Pod Krzywą 33/1

cena netto – 50 000,00 zł     

cena brutto -  61 500,00 zł

 

2

Pracownia Architektoniczna Jeden Projekt

ul. Sienkiewicza 10 lok 20 18 – 400 Łomża

 

cenna netto – 37 000,00 zł,  

 cena brutto – 45 510,00 zł

 

 

 

 

Sporządził: Marek Kossakowski                                                                                    

 

                                                                                                          Zatwierdzam: Dyrektor MPK

 

 

Łomża dnia 30.10.2015 r.                                                                                                    

 

Pliki do pobrania:

Data powstania: poniedziałek, 2 lis 2015 10:04
Data opublikowania: poniedziałek, 2 lis 2015 10:14
Opublikował(a): Marek Chojnowski
Zaakceptował(a): Marek Chojnowski
Artykuł był czytany: 26327 razy