Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Zakład Budżetowy w Łomży

Wybór oferty

Kontrola biletów w autobusach Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Zakład Budżetowy w Łomży wraz z windykacją

Wybór oferty

Kontrola biletów w autobusach Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Zakład Budżetowy w Łomży wraz z windykacją

Znak sprawy: MPK 2/Z/2014

Nazwa i adres Zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Zakład Budżetowy w Łomży 18-400 Łomża ul. Spokojna 9

Nazwa (firma) lub nazwisko oraz adres wykonawcy, którego ofertę wybrano PHU BATEX  Izabella Borowiecka 00-638 Warszawa, Al. Armii Ludowej 12/23

Uzasadnienie wyboru oferty: Wykonawca zaoferował najniższą cenę: 41.328,00 zł brutto.

Pozostałe oferty złożone w postępowaniu:

 

L.p.

Nazwa (firma) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty

1

Rewizor ul.Chwaszczyńska 49A/3, 81-571 Gdynia

47.232,00 zł brutto

Data powstania: poniedziałek, 28 lip 2014 11:28
Data opublikowania: poniedziałek, 28 lip 2014 11:30
Opublikował(a): Marek Chojnowski
Zaakceptował(a): Marek Chojnowski
Artykuł był czytany: 761 razy