Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Zakład Budżetowy w Łomży

PLAN FINANSOWY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2013

PLAN FINANSOWY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2013
podlaskie     Łomża
(województwo)     miasto - dzielnica-gmina(miasto-gmina)
       
       
  PLAN FINANSOWY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2013
       
       
Rozdział :    9617 60004    
       
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji zakład budżetowy w Łomży  
       ( nazwa zakładu)    
18-400 Łomża, ul. Spokojna 9    
  (nazwa i adres jednostki sporządzającej)    
                       w jednostkach (złotych)
    przewidywane  
L.p. Nazwa wykonanie   plan
    za 2012 na rok 2013
  2 4  
 

A

   
1. Plan gospodarczy:    
2. Wskaźnik budżetowy:    
3. Etaty: 104 98
  Ilość godzin zatrudnienia:    
4. Norma budżetowa:    
 

B

   
Paragraf     I.Stan funduszu obrotowego    
         na początek roku -835 781 -835 781
       
      II. Zwiększenie funduszu    
      III. Przychody ogółem : 9 742 945 9 696 398
2650 Dotacja :  4 857 435 4 810 000
0830 Przychody z usług :  4 039 669 4 206 448
0920 Pozostałe odsetki : 6 658 5 000
0970 Wpływy z różnych dochodów : 759 802 510 000
  Inne zwiększenia 79 381 94 950
6210  Dotacja celowa :     70 000
  Suma bilansowa ( I - II - III ) : 8 907 164 8 860 617
Data powstania: środa, 6 mar 2013 12:08
Data opublikowania: środa, 6 mar 2013 12:09
Opublikował(a): Marek Chojnowski
Zaakceptował(a): Marek Chojnowski
Artykuł był czytany: 2151 razy