Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Zakład Budżetowy w Łomży

Plan i wykonanie budżetu za rok 2012

Plan i wykonanie budżetu za rok 2012
Plan i wykonanie  budżetu za  rok 2012
Przychody
§ Treść Plan na 2012 wykonanie za 2012 wskaźnik wykonania
2650 Dotacja :  4 857 435 4 857 435,00 100,00%
0830 Przychody z usług :  4 033 631 4 033 630,80 100,00%
0920 Pozostałe odsetki : 6 849 6 848,44 99,99%
0970 Wpływy z różnych dochodów : 842 111 842 110,58 100,00%
  Pokrycie amortyzacji 79 069 79 068,41 100,00%
  Razem 9 819 095 9 819 093,23 100,00%
  Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego -835 781 -835 780,87  
  Suma bilansowa  8 983 314 8 983 312,36  
Koszty
§ Treść Plan na 2012 wykonanie za 2012 wskaźnik wykonania
3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń: 84 283 84 282,47 100,00%
3050 Zasądzone renty 1 380 1 380,00 100,00%
4010 Wynagrodz. osobowe pracowników : 4 264 499 4 264 498,83 100,00%
4040 Dodatkowe wynagr. roczne : 320 787 320 786,74 100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia  społeczne : 753 558 753 557,09 100,00%
4120 Składki na Fundusz pracy : 94 218 94 217,82 100,00%
4140 Wpłaty na PEFRON: 42 314 42 314,00 100,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe: 23 700 23 700,00 100,00%
4210 Zakup materiałów : 2 984 547 2 984 547,00 100,00%
4260 Zakup energii : 49 521 49 520,47 100,00%
4280 Zakup usług zdrowotnych 2 118 2 118,00 100,00%
4300 Zakup usług pozostałych : 740 553 757 354,72 102,27%
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet: 1 158 1 158,00 100,00%
4360 Opłaty z tyt.  telefonii komórkowej: 24 175 24 174,86 100,00%
4370 Opłaty z tyt. telefonii stacjonarnej: 4 895 4 894,98 100,00%
4410 Podróże służbowe : 2 307 2 306,56 99,98%
4430 Różne opłaty i składki : 4 891 4 890,49 99,99%
4440 Odpisy na ZFŚS  : 145 128 145 127,75 100,00%
4480 Podatek od nieruchomości : 119 881 119 881,00 100,00%
4500 Pozostałe podatki na rzecz jedn. sam.teryt : 27 647 27 647,00 100,00%
4520 Opłaty na rzecz budż. jedn. samorz. teryt : 7 395 7 394,10 99,99%
4580 Pozostałe odsetki : 8 7,94 99,25%
4610 Koszty postępowania sądowego 3 605 3 605,00 100,00%
4780 Skladki na Fundusz Emerytur Pomostowych 37 458 37 457,88 100,00%
6080 Wydatki na zakupy inwestycyjne z.b. :      
  Inne zmniejszenia      
  Odpisy amortyzacji 79 069 79 068,41 100,00%
  Razem 9 819 095 9 835 891,11 100,17%
  Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego -835 781 -852 578,75  
  Suma bilansowa  8 983 314 8 983 312  
Data powstania: środa, 6 mar 2013 12:06
Data opublikowania: środa, 6 mar 2013 12:07
Opublikował(a): Marek Chojnowski
Zaakceptował(a): Marek Chojnowski
Artykuł był czytany: 1323 razy