Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Zakład Budżetowy w Łomży

Regulamin Łomżyńskiej Karty Miejskiej

Regulamin Łomżyńskiej Karty Miejskiej

 

Załącznik do zarządzenia nr 229/11

REGULAMIN ŁOMŻYŃSKIEJ KARTY MIEJSKIEJ

 

Prezydenta Miasta Łomża

z dnia 05 października 2011 r.

1.

Obowiązkowi rejestracji Karty (tj. „kasowania" z wykorzystaniem kasowników biletów elektronicznych) w autobusie MPK podlegają wszystkie rodzaje biletów elektronicznych (BE) zapisanych na Łomżyńskiej Karcie Miejskiej (ŁKM).

2.

Z biletu elektronicznego( BE) zarejestrowanego jako normalny, ulgowy lub bezpłatny kasownik pobiera automatycznie odpowiednio opłatę: normalną, ulgową lub rejestruje przejazd.

3.

Legitymowanie się podczas kontroli ŁKM przed jej skasowaniem podlega opłacie dodatkowej za przejazd bez ważnego biletu. Za brak rejestracji przejazdu przez posiadacza biletu elektronicznego darmowego pobiera się opłatę w wysokości określonej uchwałą Rady Miejskiej.

I. ZŁOŻENIE WNIOSKU O WYDANIE ŁOMŻYŃSKIEJ KARTY MIEJSKIEJ IMIENNEJ - BILETU OKRESOWEGO ( NORMALNEGO, ULGOWEGO)

1.

Karta Miejska występuje w formie imiennej (umożliwia zapisanie na niej biletu elektronicznego imiennego) i na okaziciela (umożliwia zapisanie biletu elektronicznego na okaziciela). BE na okaziciela może być używany przez wielu użytkowników.

2.

BE imienny może być biletem normalnym, ulgowym lub bezpłatnym, natomiast BE na okaziciela może występować jedynie jako bilet normalny.

3.

Wnioski o wydanie ŁKM imiennej można pobierać i składać w MPK lub w Ratuszu w godz. otwarcia. Wniosek można również pobrać ze strony internetowej MPK.

4.

Do wniosku o wydanie ŁKM imiennej należy dołączyć zdjęcie w formacie jpg (jak do dowodu), kserokopię dokumentu uprawniającego do ulgowych lub bezpłatnych przejazdów (wraz z oryginałem dokumentu do wglądu przez pracownika BOK w celu potwierdzenia zgodności kserokopii) oraz dokonać pierwszego doładowania w wysokości min. 15 zł lub zakupu biletu okresowego. W przypadku okazania oryginału dokumentu uprawniającego do przejazdów bezpłatnych pracownik MPK wyda ŁKM bez konieczności dokonania pierwszego doładowania lub zakupu biletu okresowego. Istnieje możliwość wykonania zdjęcia na miejscu w MPK.

5.

Dokumenty wymagane do otrzymania ŁKM:

imienna normalna

- wniosek, zdjęcie, dokument potwierdzający tożsamość ze zdjęciem

imienna ulgowa

- wniosek, zdjęcie, dokument uprawniający do przejazdów ulgowych (do wglądu) + kserokopia, dokument potwierdzający tożsamość ze zdjęciem

imienna bezpłatna

- wniosek, zdjęcie, dokument uprawniający do przejazdów bezpłatnych (do wglądu) + kserokopia, dokument potwierdzający tożsamość ze zdjęciem

na okaziciela

- dokumenty nie są wymagane

Uwaga: Na życzenie pasażera karta imienna może być bez zdjęcia ale wtedy do kontroli należy dodatkowo okazywać dowód tożsamości ze zdjęciem.

Pliki do pobrania:

Data powstania: środa, 6 mar 2013 11:21
Data opublikowania: środa, 6 mar 2013 11:27
Opublikował(a): Marek Chojnowski
Zaakceptował(a): Marek Chojnowski
Artykuł był czytany: 1319 razy