Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Zakład Budżetowy w Łomży

Zaproszenie do składania ofert na dostawę 5 szt. wiat przystankowych zgodnie z załączonym opisem przedmiotu zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do 14.000 EUR

Zaproszenie do składania ofert

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do 14.000 EUR

 

 

      Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Zakład Budżetowy z siedzibą w Łomży, ul. Spokojna 9 zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do 14.000 EUR              na dostawę 5 szt. wiat przystankowych zgodnie z załączonym opisem przedmiotu zamówienia.

Zamawiający informuje jednocześnie, że zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.

Ofertę należy przekazać drogą elektroniczną, na adres : mpklomza@wp.pl

do dnia 16.10.20 do godz. 9.00

Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 16.10.2012 r. o godz. 14.00.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się najniższą ceną. Dopuszcza się możliwość negocjacji ceny. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji z wykonawcami, którzy złożyli oferty, jak też do niedokonywania wyboru oferty bez podania przyczyny.

 

Podpisał dyrektor

 Bogusław Szczech

 

Załącznik:

1. Opis przedmiotu zamówienia

2. Wzór oferty

 

Data powstania: wtorek, 9 paź 2012 07:33
Data opublikowania: wtorek, 9 paź 2012 07:39
Opublikował(a): Marek Chojnowski
Zaakceptował(a): Marek Chojnowski
Artykuł był czytany: 1213 razy