Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Zakład Budżetowy w Łomży

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz streszczenie oceny i porównania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: ”Budowa oświetlenia i monitoringu bazy MPK przy ul. Spokojnej 9 w Łomży etap I”

INFORMACJA

 

o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz streszczenie oceny i porównania ofert

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania:

 ”Budowa oświetlenia i monitoringu bazy MPK przy ul. Spokojnej 9 w Łomży etap I”

 

            Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej ustawą Pzp, uPzp) Zamawiający - Miasto Łomża informuje, że w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów unijnych

 

  1. została wybrana - zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp - 

 

część I       oferta firmy:

 Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Instalacji Elektrycznych Jankowski Sienicki Sp. J. 18-400 Łomża ul. Żabia 6; 

oraz ZIK Konserwator Arkadiusz Kulik 18-403 Łomża ul. Małachowskiego 1/2

z ceną   156 649,00 zł.

 

część II       oferta firmy:

Zakład Elektroniczny „ELFRO” inż. Henryk Fronczek, ul. 33 Pułku Piechoty 1, 18-400 Łomża

z ceną  176 845,53 zł

 

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana oferta na część I i część II odpowiada wymaganiom ustawy Pzp i określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: SIWZ) oraz została oceniona jako najkorzystniejsza - spośród ofert nie podlegających odrzuceniu -  ponieważ  w oparciu o przyjęte  kryterium wyboru (cena – waga 100% ) jako najtańsza otrzymała  maksymalną ilość punktów.

  1.  Lista wykonawców, którzy złożyli w przedmiotowym postępowaniu oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert, zawierającym punktację

 

Nr oferty

 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów                     w kryterium

najniższa cena brutto

Część I

Część II

1

Zakład Usług Elektronicznych „PALEX” s.c. Leszek Rogiński Paweł Piłkowski,   15-772 Białystok ul. Mikołajczyka 22

-

 

96,17

2

Zakład Elektroniczny „ELFRO” inż. Henryk Fronczek, ul. 33 Pułku Piechoty 1, 18-400 Łomża

 

-

 

100

3

MATBUD Sp. J. J. Zarański, A. Zarańska , M. Pyrcak  18-421 Piątnica ul. Stawiskowska 51

 96,91

 

-

4

Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Instalacji Elektrycznych Jankowski Sienicki Sp. J. 18-400 Łomża ul. Żabia 6;

oraz ZIK Konserwator Arkadiusz Kulik 18-403 Łomża ul. Małachowskiego 1/2

 100

 

84,18

5

„KUGUAR” Koncesjonowana Agencja Ochrony i Usług Detektywistycznych Piotr Klima i Andrzej Wszeborowski s.c. 18-400 Łomża, ul. Zakątek 6

Oferta odrzucona

art 89 ust 1       pkt 2 uPzp

 

-

 

Pliki do pobrania:

Data powstania: piątek, 7 wrz 2012 12:52
Data opublikowania: piątek, 7 wrz 2012 13:13
Opublikował(a): Marek Chojnowski
Zaakceptował(a): Marek Chojnowski
Artykuł był czytany: 1319 razy